RÓLUNK | HITÉLET | KIADVÁNYOK | ELÉRHETŐSÉG | HASZNOS LINKEK
Ma 2014. július 25., péntek, Kristóf, Jakab napja van.      
Híreink

Válasszon legújabb kiadványaink közül!


Lapozzon bele

Keresse a Katolikus Kincses Kalendáriumot a 2014-es évre!

Lapozzon bele


Lapozzon bele

Keresse naptárainkat a 2014-es évre!

 


Lapozzon bele

 

Előkészületben: Nem akarok templomba menni!

 


Lapozzon bele

Áldott húsvéti ünnepeket!


Lapozzon bele

Februártól újra kapható az Első Bibliám gyermekkönyv!


Lapozzon bele

Karácsonyra két Anselm Grün könyvet ajánlunk az olvasóknak!

Lapozzon bele 

Lapozzon bele

 

Az Agapé Kiadónál megjelent a 2013-as esztendőre szóló Katolikus Kincses Kalendárium


Lapozzon bele

Az 1969 óta rendszeresen kiadott Katolikus Kincses Kalendárium legújabb naptára és olvasmánygyűjteménye már megjelent az Agapé Kiadó gondozásában. Az Urunk születése utáni 2013. esztendő évkönyve közel 45 év megjelenési szakértelméből merítve elsősorban olyan írásokat tartalmaz, amelyek hozzájárulnak az idő, pontosabban az idő minőségi eltöltésére. A szeretettel összeállított olvasmányok így aztán jó és megfelelő életdöntések meghozatalát kívánják ösztönözni, a szívünkben és a lelkiismeretünkben megszületett elhatározásainknak nyújtanak méltó segítséget – utal rá bevezetőjében Harmath Károly OFM atya, a kiadvány felelős szerkesztője.

            A több évtizedes szerkesztési hagyománynak megfelelően e kötetben is olyan jól ismert teológiai, egyházi személyiségek és szerzők művei kaptak helyet, mint Benyik György, Szentmártoni Mihály SJ és Harmath Károly atya. Ebből adódóan a szövegek tartalmukat illetően is igen sokszínűek.

            Az evangéliumok zsidó-keresztény szemléletének megkérdőjelezésével kapcsolatos új tendenciák mögé nézve, ezen állítások hamisságát bizonyítja az egyik írás utalva arra, hogy rendkívül fontos a vallások közötti korrekt párbeszéd. Egy másik szövegben a hét főbűn szőtte negatív térerőkről elmélkedik a szerző, de ezek enyhítésének, feloldásának a kulcsát is felvázolja: a Szentlélek hét ajándékával próbál útbaigazítani bennünket, hogy tudatosan óvakodjunk a mai világ ránk leselkedő csapdáitól, veszélyeitől. Mindenki számára fontos megközelítéseket olvashatunk továbbá a család és a hit elválaszthatatlan összefüggéseiről. Az írás lényeges, minden családra kiterjedő tanulsága az, hogy a családtagok közötti pozitív viszony kialakítója és egyben megerősítője az erős és következetes, érlelő hatású hit.

            Szabó Judit Nagy Konstantin császár művelődéstörténeti és vallástörténeti jelentőségét részletezi, a császár életrajzát ezek alapján a szempontok alapján tárja elénk. Illés Hajnalkának a méltóságról összeállított munkája a méltóság fogalmának különböző vonatkozásait érintve alkalmassá tesznek arra, hogy könnyebben megtapasztalhassuk ezt a ma már ezer sebből vérző fogalmat. Korhecz Pap Zsuzsanna pedig Stettner Ferencről, a rég elfeledett budai festőművész életéről, művészetéről, szabadkai vonatkozásairól, festményeinek és oltárképeinek restaurációjáról közöl izgalmas művészettörténeti tárgyú írást.

            Bozsoki Valéria, Kalacsi János és Szőke Gyöngyi összefoglalói értékes olvasmányok, amelyek tematikájukból adódóan szintén más-más módon szólítják meg és sarkallják elmélkedésre az olvasót. E tekintetben igen tanulságos szöveget olvashatunk a hiúság, az önimádat és a gőg kapcsolatáról, de a házasságtörés „tüneteiről”, okairól, esetleges megoldásáról is találunk olvasnivalót. Az Egyház jelenéről szóló összeállítás pedig szigorú tekintettel veszi számba a vallással kapcsolatos ma is felmerülő problémákat, de egyben megoldásokra is ösztönöz.. Remek összefoglalót találhatunk még a legszebb növényekről, a virágokról pontosabban azok társadalmi és gyógyító szerepéről, valamint szimbólumrendszeréről.

            Természetesen könnyebb hangvételű, de igen bizalmas és következtetésekkel teli atmoszférát alakítanak ki a Tanulságos történetek is, és az idei kalendáriumból sem maradhatott ki a Tréfatarisznya rovat!

            A jól megszokott szerkesztési szellem és a sokak által ismert szerzők munkái garantálják, hogy a Katolikus Kincses Kalendáriumban bárki talál magának olvasnivalót!

 

 

Megjelent Phil Bosmans: Szeretlek téged, ember című könyve!


Lapozzon bele

 

2012-ben is sikerkötetekkel lép olvasói elé az Agapé Kiadó! Legújabb kiadványunk Phil Bosmans flamand szerzetespap és nagy sikerű író Szeretlek téged, ember című alkotása.

Phil Bosmans atya névéhez számos jelentős lelkipásztori kezdeményezés kötődik, például az elsők között létesített menedékházakat az agresszió ellen menekülő nők, asszonyok, édesanyák számára. Most a szavak erejével kíván támogatást nyújtani. Bosmans atya megközelítőleg 9 milliós olvasótábora pedig egyértelműen igazolja, hogy e támogatást rengetegen fogadják várakozással  és nagy örömmel.

         A mindnyájunk szívéhez szóló, meleg hangú lelkipásztornak az Agapé Kiadónál megjelent kötete is az élet és az ember iránt érzett rendkívüli rokonszenvéről tanúskodik. Szövegfüzérei a maguk szellemes, közvetlen mivoltukban tartanak tükröt elénk, rányitják szemünket a kis dolgokra és a jelen pillanatban rejlő boldogságra: a kiegyensúlyozottsághoz, a szeretethez, a jóindulathoz vezető ösvények aprócska útmutatói. Mind-mind az Életre bátorítanak.

      Az Agapé Kiadónál megjelent Szeretlek téged, ember című könyv a tekintetben is egyedülálló, hogy Bosmans atya szövegeit – azokkal mintegy lelki egyensúlyban álló – fotógyűjtemény is „illusztrálja”. Bancsi Márió, Harmath Károly atya, Kalacsi János és Szabó Judit tájakat, élethelyzeteket, hangulatokat, érzelmeket megörökítő fényképei szinte állandó párbeszédet folytatnak Bosmans atya gondolataival. A szavak és a képek kiegyensúlyozott játékai a friss kötet felbecsülhetetlen értékét képviselik: egyedülálló hangulatot teremtenek és továbbelmélkedésre ösztönöznek!

Megjelent az Első húsvéti könyvecském című kiadványunk, mellyel a gyermekeknek szeretnénk kedveskedni húsvét közeledtével.


Lapozzon bele

 

Megjelent Szedmák András: Mi az igazság? című könyve, melyben az evolúcióról mint biológiai képtelenségről ír.

Lapozzon bele

Kiadónk karácsonyra Anselm Grün legújabb, magyarul megjelent könyvét ajánlja. Gondoljon a legkisebbekre!

Lapozzon bele

Minden napra legalább egy gondolat Rokay Zoltántól az Adventi útmutatóban

Lapozzon bele

Az Agapé Kiadónál megjelent Szentmártoni Mihály Isten szavának igézetében című homíliakötete

Lapozzon bele

Egy újabb jelentős kiadvány látott napvilágot 2011-ben az Agapé Kiadónál: Szentmártoni Mihály az Isten szavának igézetében című homíliakötete.

Szentmártoni Mihály filozófiát, teológiát és pszichológiát tanult Zágrábban, Rómában pedig doktori fokozatot szerzett klinikai pszichológiából. Szakmai végzettsége teológus és pszichológus, érdeklődési köre pedig ebből adódóan a valláspszichológia és a pasztorálpszichológia. Tanulmányaiban, köteteiben tehát a lélektan elméleti és módszertani apparátusát aktivizálva foglalkozik a vallási jelenségek vizsgálatával úgy, hogy a teológia és a pszichológia interdiszciplináris kategóriáit is számba veszi.

Szentmártoni tíz éven át dolgozott Zágrábban mint tanár és mint gyakorló pszichológus, majd 1991-ben Rómában telepedett le. Itt a Pápai Gergely Egyetem professzora, az Egyetem Lelkiség Intézetének igazgatója és a Szenttéavatási Kongregáció teológus konzultora. 1994-től Rómában ő is vállalkozott arra a feladatra, hogy helyreigazítsa a kommunista uralom marxista-ateista torzításait, kivédje vallásellenes támadásait abból a nemes célból, hogy a keresztény világnézetet teljes fényében mutassa be a felnövekvő nemzedéknek, továbbá a nevelőknek és a szülőknek.

Számos könyve jelent meg magyar, horvát, valamint olasz nyelven, de műveit spanyolra, lengyelre, portugálra és szlovákra is lefordították már. A teljesség igénye nélkül lényeges érintőlegesen, megemlíteni néhány magyar nyelven megjelent kötetét: A személyi érettség felét, A fiatalok világát, a Lelkipásztori pszichológiát, A hitoktatás technikája és művészetét stb. amelyek az említett kutatások méltó megvalósulásai.

            A Stephanus-díjas Szentmártoni atya nem ismeretlen az Agapénál sem, hisz néhány könyve megjelent már a kiadónál: Kiss Ulrichhal közösen látott napvilágot az Igaz-e, hogy beléptünk a Vízöntő-korba; de az Igaz-e, hogy a betegség Isten büntetése?, az Istenkeresésünk útjai és A vallásoktatás akkordjai önállóan megjelent alkotások.

            Az Isten szavának igézetében − az Agapé Kiadó legfrissebb kiadványaként − annak a nemes kezdeményezésnek a beteljesülése, hogy Szentmártoninak a Vatikáni Rádióban elhangzott Szentírás-magyarázatai ne csak szóban, hanem írásban, azaz könyv alakban is megjelenjenek. Tudniillik e kötet Mihály atya 2007-ben megkezdett, a liturgikus év elejétől három éven át minden héten műsorba került homíliaciklusait tárja az olvasó elé áttekinthető, jól szerkesztett formában.

            A kötet gyakorló papok, egyházi személyek támpontja lehet a vasárnapi szentbeszédek elkészítésekor.

            Az Isten szavának igézetébent a világi híveknek, a hétköznapi olvasóknak egyaránt ajánljuk, hisz a Biblia szavai új szemszögből juthatnak el hozzájuk. Szentmártoni magyarázatai találó, a tanok lényegét magába sűrítő címekkel kezdődnek (A keresztény optimizmus titka: megbízni Istenben, Minden út végén Isten vár bennünket, A szív mélyén meghúzódó jóság stb.), mellőzik a túlságosan elvont eszmefuttatásokat, végkicsengéseik pedig mindig pozitívak, így erőt adnak a mindennapi problémák leküzdéséhez, továbbá állandó lelkiismeret-vizsgálatra buzdítanak. A kötet felbecsülhetetlen értéke abból is adódik, hogy Szentmártoni nemcsak a teológus, hanem a pszichológus szemével is közelít a szentírási epizódokhoz.

Megjelent a 2012-es Katolikus Kincses Kalendárium és a naptárak!

Katolikus Kincses Kalendárium

Az 1969 óta minden évben rendszeresen megjelenő Katolikus Kincses Kalendárium legújabb naptára és olvasmánygyűjteménye látott napvilágot az Agapé Kiadó gondozásában. Az Urunk születése utáni 2012. esztendő évkönyve tehát több mint 40 év megjelenési szakértelméből merítve elsősorban olyan írásokat tartalmaz, amelyek az idő mélyreható tapasztalataira vezetnek abból a célból, hogy aztán olvasói az időntúliságban tudják élvezni ezek áldásos hatását – utal rá bevezetőjében Harmath Károly OFM atya, a kiadvány felelős szerkesztője.

            A több évtizedes szerkesztési hagyománynak megfelelően e kötetben is olyan jól ismert egyházi személyiségek és szerzők kiemelkedő írásai kaptak helyet, mint Szentmártoni Mihály SJ, Raynald Wagner OFM, Benyik György és Harmath Károly. E tekintetben a szövegek tematikája is igen változó: az alázatosságról és annak ellenpárjáról, a kevélységről illetve ezek arcairól és szintjeiről olvashatunk egy felettébb tanulságos, lélektani ihletésű írást. Egy másik szövegben hasznos és egyben megdöbbentő információkhoz juthatunk az egyiptomi kopt kereszténység kialakulásáról, üldöztetéséről, újjászületéséről és mai helyzetéről. Érdekes megközelítésben olvashatunk továbbá Liszt Ferencről, a 19. század legjelentősebb zeneszerzőjéről és zongoraművészéről, a „romantikus sztárról”, aki – mint kiderül – maga is pap szeretett volna lenni. A Katolikus Kincses Kalendáriumban továbbá a keresztény felekezetek és a társadalom viszonyrendszerének alakulástörténetébe is bepillantást nyerhetünk többek között a szocializálódás, a tekintély, a közjó szemszögéből.

            Kalacsi János, Szabó Judit és Bozsoki Valéria írásai is értékes, tanulságos olvasnivalók, amelyek szintén más-más módon szólítják meg és sarkallják elmélkedésre az olvasót. E tekintetben érdekes adatokat tudhatunk meg a fényképezés történetéről, a fotográfia „filozófiájáról”, sőt a szerző egy „liturgikus illemtant” is közöl a templomi szertartások alatti fényképezésekkel kapcsolatosan. Egy másik összefoglaló friss adatokkal szolgál a katolikus hívőkről, éles hangon közelít többek között az ún. papírkeresztényekhez és az Egyház jelenéhez. Értékes művelődés- és vallástörténeti szöveget olvashatunk továbbá II. Gyula pápáról, Róma építészeti és festészeti felvirágoztatójáról, a „politikuspápáról”.  Egy részletes összefoglaló szól a nevelésről, a nevelés nehézségeiről és következményeiről, pedagógiai problémakörökről. Az írásból még az is kiderül, hogyan lehet gyermekünkkel egészséges légkört, bizalomteli állapotot kialakítani.

            Természetesen könnyedebb hangvételű tanulságos történeteket is olvashatunk, és az idei évkönyvből sem maradhatott ki a Tréfatarisznya rovat sem!

            A 2012. évi Katolikus Kincses Kalendárium egyébként Assisi Szent Klárára emlékezik, hisz Klára Assisi Szent Ferenccel együtt 800 évvel ezelőtt alapította meg a klarisszák rendjét, azaz a ferences rend női ágát. A jubileumi év tiszteletére a kiadvány tehát külön szöveggel adózik a Katolikus Egyház első szerzetesnőjének, aki teljes szegénységben élve szerzetesi regulát állított össze.

             A jól megszokott szerkesztési szellem és a sokak által ismert szerzők munkái garantálják, hogy a Katolikus Kincses Kalendáriumban bárki talál magának olvasnivalót!

Katolikus Kincses Kalendárium 2012

Katolikus falinaptár 2012 - Szent Család, Boldog II. János Pál pápa, Szűzanya

Gyermeknaptár - 2012

12 lapos falinaptár - 2012

2011 júniusában jelentek meg A kereszténység enciklopédiája és a Jézus enciklopédia című kiadványaink!

kereszténység, enciklopédia Jézus, enciklopédia

2011 júniusában jelentek meg David Self: A kereszténység enciklopédiája c. kiadványunk! A szerző 128 oldalban nyújt általános ismereteket a kereszténységről, a keresztény egyházakról és történetükről. Így bárki hasznos információkat szerezhet a kereszténység eredetéről, a tanokról, az egyházakról, templomokról, a különböző vallási szertartásokról, továbbá a hívői szokásokról, a kereszténység kihívásairól, más vallásokkal való kapcsolatáról igényes, modern szerkesztéssel és színes, grafikai megoldásokkal. E kiadványunk nem csak vallástörténeti enciklopédia, kiváló művelődéstörténeti összefoglaló is. A könyvbe on-line bele is lapozhat, továbbá beszerzésével kapcsolatban részletes útmutatást találhat a következő weboldalon: http://agape.hu/termek.php?id_termek=516

 

2011 júniusában egy újabb enciklopédiát is kiadtunk, Lois Rock: Jézus enciklopédia c. kötetét! Lois Rock 128 oldalnyi színes képekkel teli, igényes szerkesztésű kiadványban mutatja be Jézus életét. Jézust több szemszögből ismerteti a szerző: a négy evangélista elbeszélései alapján, Lukács történetei szerint stb. A szerző Jézus Krisztus életének szinte minden állomásáról − csodatevéseiről, gyógyításairól, tanításáról, találkozásairól, de elfogásáról, kihallgatásáról, keresztre feszítéséről is − beszámol. A könyv külön értéke abban is rejlik, hogy egyes fejezeteit például az Újszövetség aktuális szöveghelyeihez köti, ezekben kínál további olvasni valót. A könyvbe on-line bele is lapozhat, továbbá beszerzésével kapcsolatban részletes útmutatást találhat a következő weboldalon: http://agape.hu/termek.php?id_termek=515

 

Első Bibliám lovári nyelven!

A Lion-Hudson kiadó könyveit már 200 nyelvre lefordították. A kétszázadik a lovári nyelv. Idén ezen a nyelven fog megjelenni a nagysikerű, magyarul már több kiadást megért Első Bibliám az Agapé kiadónál. Kiadónk célja, hogy támogassa a roma közösségeket identitásuk és nyelvük megőrzésében, ezért gondoltunk rá, hogy lehetővé tesszük, hogy a gyermekek saját nyelvükön is megismerhessék a Bibliát.

Eredeti, angol nyelvű hír

Kép nagyobb felbontásban

 

 

Nagy segítség a logoterápia oktatásban! Megjelent magyarul A logoterápia tankönyve!

A híres Frankl tanítvány, Elisabeth Lukas könyvét kiadónk megjelentette magyarul. A tankönyv által az olvasó megismerkedhet ennek az érdekes "életiskolának" a módszereivel és gyakorlatával. A könyv többek között tárgyalja a különböző életproblémák, a nehezen elviselhető élethelyzetek, a pszichikai válságok, köztük a súlyos pszichikai betegségek megoldási vagy könnyítési lehetőségeit. Az érdeklődők elérhetik http://agape.hu/termek.php?id_termek=512 direkt linket, ahol bele is tudnak lapozni és egy kattintással meg is tudják vásárolni.

Anselm Grün legújabb, magyarul megjelent könyve megfelelő ajándék húsvétra!

Anselm Grün írásai gyakran szólnak belső gátakról, olyan csapdákról, amiket önmagunknak állítunk. Azt tanácsolja vegyük ezt észre, ha ez sikerül akkor megnyílik az út a boldogsághoz és már csak saját korlátainkkal, álmainkkal és vágyainkkal kell tisztában lennünk.

Kiadónk a könyvet Húsvétig rendkívüli kedvezménnyel árulja. 10-től több példány rendelése esetén további árcsökkenés. Éljen a lehetőséggel és lepje meg szeretteit egy tartalmas könyvvel. Az akció ideje alatt a postaköltséget mi álljuk.

A Dimenziók sorozatban megtalálja a kiadványt, ahol lehetősége van bele is lapozni. Direkt link: http://agape.hu/termek.php?id_termek=511

Részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot

   
   
   
   
A kereszténység enciklopédiája A kereszténység enciklopédiája
David Self
Ár: 5400 HUF
Ár: 2000 RSD
    Kosárba teszem
Muri angluni Biblia - Első Bibliám lovári nyelven Muri angluni Biblia - Első Bibliám lovári nyelven
Pat Alexander
Ár: 2940 HUF
Ár: 1000 RSD
    Kosárba teszem